FMC - Intro

 

Jawatankuasa Pasaran Kewangan (FMC) telah ditubuhkan pada 2016 untuk meluaskan penglibatan industri, bagi mengkaji dan merangka strategi komprehensif untuk membangunkan pasaran kewangan borong.

FMC terdiri daripada peserta / wakil daripada Bank Negara Malaysia, institusi kewangan, syarikat, penyedia perkhidmatan kewangan dan institusi atau pihak berkepentingan lain yang mempunyai peranan atau penyertaan yang menonjol dalam pasaran kewangan.

FMC juga bertujuan untuk menyediakan forum peringkat kanan untuk peserta pasaran bertemu secara berkala bagi membincangkan perkara dan isu-isu yang berpotensi dan risiko yang berkaitan dengan pembangunan pasaran kewangan Malaysia, yang perlu memenuhi permintaan yang pelbagai dan kompleks daripada ekonomi yang lebih maju dan saling berhubungkait di peringkat global.

Mandat FMC

 1. Untuk mengenal pasti dan menilai perkembangan dan isu semasa dan berpotensi, arah aliran struktur dan risiko yang menjejaskan pasaran kewangan Malaysia.
 2. Untuk mengesyorkan strategi dan pelan tindakan yang sesuai untuk membangunkan pasaran kewangan Malaysia.
 3. Untuk menggalakkan amalan terbaik pasaran dan menyumbang ke arah meningkatkan integriti dan profesionalisme pasaran.

FMC - Shortcuts

FMC - Members

Ahli-ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa Pasaran Kewangan
 1. Adnan Zaylani Mohamad Zahid, Penolong Gabenor, Bank Negara Malaysia
 2. Mohamad Ali Iqbal Abdul Khalid, Pengarah, Bank Negara Malaysia
 3. Tai Mei Ling, Deputy General Manager, Securities Commission
 4. Hanif Ghulam, Executive Director, Group Treasury, Affin Bank Group
 5. Jamzidi Khalid, Head of Group Treasury & Markets, AmBank Group
 6. Chu Kok Wei, Head of Treasury & Markets, CIMB Group
 7. Aida Mastura, Head of Markets and Securities Services, Citibank Berhad
 8. Alvin Kong, Head of Global Markets, HSBC Bank Malaysia Berhad
 9. Md Farid Kairi, Managing Director, Global Markets & Transaction Banking, Malayan Banking Berhad
 10. Sylvia Wong, Head of Financial Markets, Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
 11. Wong Siew Lin, Chief Investment Officer, Allianz Malaysia Berhad
 12. Raymond Tang, Chief Executive Officer, Eastspring Investments Berhad
 13. Latifah Mohamed Yusof, Head of Corporate Finance & Treasury, Malaysia Airlines Bhd
 14. Doris Tay, Managing Director, Panasonic Financial Centre Bhd
Ahli Jawatankuasa Pasaran Kewangan Islam
 1. Bilal bin Mohd Parid, Manager, Bank Negara Malaysia
 2. Dr. Suhaimi bin Mohd Yusof, Shariah Specialist, Bank Negara Malaysia
 3. Hanif Ghulam, Executive Director, Group Treasury, Affin Bank Group
 4. Ina Hasniza, Regional Islamic Treasurer, CIMB Islamic Bank
 5. Azdini binti Nor Azman, Head of Global Islamic Markets, Hong Leong Islamic
 6. Raiyana Abdul, Associate Director, Global Markets, Maybank Islamic
 7. Suzaizi Mohd Morshid, Head of Treasury, RHB Islamic Bank
 8. Sylvia Wong, Head of Financial Markets, Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
 9. Azhar bin Ahmad, Head of Capital Market Department, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
Ahli Jawatankuasa Pasaran Bon
 1. Mohamad Ali Iqbal Abdul Khalid, Director, Bank Negara Malaysia
 2. Jamzidi Khalid, Head of Group Treasury & Markets, AmBank Group
 3. Chu Kok Wei, Head of Treasury & Markets, CIMB Group
 4. Alvin Kong, Head of Global Markets, HSBC Bank Malaysia Berhad
 5. Robbie Ng, Co-Head of Treasury, Executive Director, JP Morgan Chase
 6. Wong Siew Lin, Chief Investment Officer, Allianz Malaysia Berhad
 7. Delvin Chong, Senior Vice President, Treasury & Markets, Cagamas Berhad
 8. Azizul Zainol, Head of Treasury Department, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

FMC - Developments so far

Inisiatif Pembangunan Pasaran

Pasaran kewangan yang berfungsi dengan baik memainkan peranan penting untuk pembangunan ekonomi sebenar. Ini lebih-lebih lagi bagi ekonomi yang sangat terbuka seperti Malaysia, di mana kadar pertukaran adalah elemen penting dalam perdagangan dan pelaburan. Bank telah melaksanakan inisiatif pasaran kewangan secara berterusan sebagai sebahagian daripada strategi dan mandatnya untuk meluaskan dan mendalami pasaran kewangan Malaysia.  Strategi Bank adalah berbilang dimensi, dan termasuk inisiatif yang bertujuan untuk menetapkan semula hala tuju pasaran dalam pesisir, mengukuhkan tonggak pasaran kewangan dalam pesisir dan meningkatkan daya tahan pasaran.

Inisiatif yang telah diperkenalkan setakat ini adalah seperti berikut:

(16 Mei)

Penubuhan Jawatankuasa Pasaran Kewangan

(‘16 Julai)

Amalkan amalan terbaik global

 • Kadar Rujukan KL USD/MYR berdasarkan transaksi
 • Pelanjutan waktu tutup rasmi pasaran ringgit dalam negeri

(‘16 Dis)

Imbangan semula permintaan dan bekalan FX darat 

 • 25% pengekalan hasil eksport dalam mata wang asing
 • Penyelesaian perdagangan ringgit dalam kalangan penduduk
 • Perkemas had pelaburan mata wang asing di dalam dan luar pesisir

Menggalakkan pengurusan risiko FX di darat

 • Lindung nilai aktif di bawah RM6 juta kedudukan terbuka bersih
 • Lindung nilai aktif untuk pelabur institusi
 • Peluasan rangka kerja Pejabat Luar Negara yang Dilantik

(Apr ‘17)

Fleksibiliti pengurusan risiko FX tambahan

 • Perkemas fleksibiliti lindung nilai pasif dan dinamik untuk pelabur
 • Lindung nilai aktif untuk syarikat 

Tingkatkan kecairan pasaran bon

 • Liberaliskan jualan pendek terkawal untuk membolehkan semua penduduk mengambil bahagian

Menggalakkan standard integriti pasaran yang tinggi

 • Kod etika baharu untuk pasaran kewangan borong

Kuatkan infrastruktur pasaran kewangan

 • Akaun sekuriti yang diasingkan pada sistem pembayaran nilai besar, Pemindahan Elektronik Masa Nyata Dana dan Sistem Sekuriti (RENTAS)
 • Gunakan Pengecam Entiti Undang-undang (LEI) untuk RENTAS 

(‘17 Sep)

Fleksibiliti pengurusan risiko FX tambahan

 • Lindung nilai pendedahan RM yang timbul daripada dagangan kontrak derivatif minyak sawit di Bursa Malaysia

(‘17 Nov)

Tingkatkan kecairan pasaran bon

 • Memperkenalkan Jualan Pendek terkawal MGII dan bank Islam di bawah konsep janji mengikat dua hala

 Tingkatkan pengantaraan kecairan

 • Pengeluaran Bil Antara Bank Bank Negara (BNIB) dalam MYR dan USD kepada bank berlesen tempatan
 • Kembangkan cagaran yang layak untuk Operasi Monetari

 

FMC - FAQ

Soalan Lazim

FMC ialah platform penglibatan dengan industri pasaran kewangan dan peserta untuk membincangkan dan menilai arah aliran, isu dan membangunkan idea dan cadangan mengenai bidang yang berkaitan dengan pembangunan pasaran kewangan. Mandat khusus FMC adalah seperti berikut:

 • Untuk mengenal pasti dan menilai perkembangan dan isu semasa dan berpotensi, arah aliran struktur dan risiko yang mempengaruhi pasaran kewangan Malaysia
 • Untuk merangka cadangan dasar dan pelan tindakan untuk membangunkan pasaran kewangan Malaysia untuk dipertimbangkan oleh pihak berkepentingan dan badan kawal selia
 • Untuk menggalakkan amalan terbaik pasaran dan menyumbang ke arah meningkatkan integriti dan profesionalisme pasaran.

FMC merangkumi semua aspek pasaran kewangan di bawah bidang kuasa BNM – pasaran pertukaran asing, wang, bon kerajaan dan derivatif di mana asasnya adalah berdasarkan pertukaran asing dan kadar faedah. Pada peringkat makro, FMC akan melihat ke dalam bidang seperti peserta, produk/instrumen, kecairan, infrastruktur, pengawasan, peraturan dan kawal selia, ketelusan pasaran, bakat dan pendidikan.

Pada masa ini, pasaran kewangan Islam dan bon merupakan dua bidang keutamaan bagi FMC berdasarkan maklum balas daripada ahli dan oleh itu dua jawatankuasa kecil, iaitu Jawatankuasa Kecil Pasaran Kewangan Islam dan Jawatankuasa Kecil Pasaran Bon, telah dibentuk untuk melihat bidang ini dengan lebih terperinci. Jawatankuasa kecil lain boleh dipertimbangkan dan dibubarkan apabila perlu. Contohnya sebelum ini, Jawatankuasa kecil pasaran FX pernah ditubuhkan untuk mengkaji pembangunan pasaran pertukaran asing.

Selain BNM, ahli jawatankuasa adalah daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan persatuan industri yang berkaitan, seperti Persatuan Pasaran Kewangan Malaysia (FMAM), Persatuan Bendahari Korporat Malaysia (MACT), Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM), dan Persatuan Pengurus Aset Malaysia (MAAM), yang mempunyai peranan atau penyertaan yang menonjol dalam pasaran kewangan Malaysia.

Wakil daripada pelbagai jabatan dalam BNM terlibat dalam FMC dan juga jawatankuasa kecil. Specifically, they are from Jabatan Operasi Pelaburan dan Pasaran Kewangan (JOPPK), Jabatan Pembangunan Sektor Kewangan (JPSK) and Jabatan Pentadbiran Pertukaran Asing (JPPA), assisted by Jabatan Komunikasi Strategik (JKK) for communication purpose. Ini mungkin termasuk jabatan lain yang berkaitan dengan perkara yang dibincangkan pada mesyuarat FMC.

Sila rujuk halaman Ringkasan Mesyuarat FMC untuk mendapatkan ringkasan isu yang dibincangkan dalam mesyuarat.

Komen dan maklum balas daripada orang ramai adalah dialu-alukan dan boleh dimajukan kepada jawatankuasa melalui e-mel: [email protected].